Znak postępowania ZZP.ZP.411.25.2024
Data zamieszczenia 12.02.2024

Koncentrat czynnika krzepnięcia IX (osoczopochodnego lub rekombinowanego), części: 1-2.

Postępowanie znak: ZZP.ZP.411.25.2024

Osoby prowadzące postępowanie: Joanna Henkelmann, Kamila Pierzchała
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 12.02.2024 r. pod numerem: 88111-2024

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content