Znak postępowania ZZP-149/20
Data zamieszczenia 24.06.2020

Dostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej w ramach realizacji Projektu pn. “Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”; Części 1-5

Osoby prowadzące postępowanie: Paulina Wrzosek, Marcin Górski
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 24/06/2020 r. pod numerem: 2020/S 120-291559

przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content