Znak postępowania ZZP-176/21
Data zamieszczenia 10.12.2021

Desmopresyna dożylna; postępowanie znak: ZZP-176/21

 

 

Osoby prowadzące postępowanie: Marcin Górski, Paulina Wrzosek
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 10.12.2021 r. pod numerem: 2021/S 240-630200

przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content