Numer dialogu ZZP.DT-01.2020
Data publikacji 04.09.2020

Dialog techniczny dotyczący zakupu leków zawierających substancję czynną: pegfilgrastimum.

Osoba wyznaczona do kontaktu: Kamila Pierzchała

e – mail: k.pierzchala@zzppprzymz.pl

ZZP.DT.01.2020

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2020.09.04 08:46:21
Rozmiar pliku 240,94 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP.DT-01.2020

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2020.09.30 16:45:46
Rozmiar pliku 199,13 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content