Znak postępowania ZZP.ZP.411.125.2022
Data zamieszczenia 28.09.2022

Zestawy odczynników do badań przesiewowych noworodków w kierunku rdzeniowego zaniku mięśni (SMA) ; znak postępowania: ZZP.ZP.411.125.2022

Osoby prowadzące postępowanie:  Anna Siedlecka-Przybyszewska, Marcin Górski
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 28/10/2022 r. pod numerem: 2022/S 187-528647

Przekierowanie na platformę zakupową:

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/71382/details

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content