Znak postępowania ZZP-210/20
Data zamieszczenia 04.12.2020

Zestawy do badań przesiewowych noworodków, części 1-5

osoba prowadząca postępowanie: Paulina Wrzosek
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 04/12/2020 r. pod numerem: 2020/S 237-582994

przekierowanie na platformę

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content