Znak postępowania ZZP.ZP.411.41.2023
Data zamieszczenia 24.02.2023

Zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru wykonawców realizujących zamówienia dotyczące zorganizowania stoiska informacyjno-edukacyjno-promocyjnego Ministerstwa Zdrowia podczas cyklu maksymalnie 32 spotkań/imprez w 2023 r., na potrzeby realizacji kampanii społecznej „Planuję długie życie” (PDŻ), na rzecz profilaktyki przeciwnowotworowej i kształtowania postaw prozdrowotnych w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030. Postępowanie znak: ZZP.ZP.411.41.2023

Osoby prowadzące postępowanie:  Bartłomiej Kowalski, Marcin Górski
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 24.02.2023 r. pod numerem: 2023/S 040-118222

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content