Znak postępowania ZZP-01/17
Data zamieszczenia 13.02.2017
Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-01/17 z dnia 13-02-2017
Przedmiot zamówienia: ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ W SPRAWIE WYBORU WYKONAWCÓW REALIZUJĄCYCH DOSTAWY KONCENTRATU CZYNNIKA KRZEPNIĘCIA VIII (OSOCZOPOCHODNEGO I/LUB REKOMBINOWANEGO)
Dane kontaktowe: Marcin Górski, Bartłomiej Kowalski, faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: m.gorski@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 11.02.2017 r., Nr ogłoszenia: 2017/S 030-053705
Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.02.13
Rozmiar pliku 110,59 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.02.13
Rozmiar pliku 253,41 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Ogólne warunki umowy ramowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.02.13
Rozmiar pliku 71,90 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.02.13
Rozmiar pliku 163,89 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.02.13
Rozmiar pliku 71,68 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Wzór Oferty Ramowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.02.13
Rozmiar pliku 115,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.02.13
Rozmiar pliku 191,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.02.13
Rozmiar pliku 45,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Informacje

Informacja z otwarcia ofert wykonawczych ZZP-01/17/I

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.06.09
Rozmiar pliku 104,89 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert ramowych

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.03.28
Rozmiar pliku 56,19 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Wyniki postępowania

Zawiadomienie o wyborze ofert ramowych

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.04.27
Rozmiar pliku 73,40 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Zawiadomienie o wyborze oferty wykonawczej ZZP-01/17/I część I

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.06.13
Rozmiar pliku 85,62 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Zawiadomienie o wyborze oferty wykonawczej ZZP-01/17/I część II

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.06.13
Rozmiar pliku 90,32 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content