Znak postępowania ZZP-02/19
Data zamieszczenia 22.01.2019

Zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru wykonawców realizujących dostawy koncentratu czynnika krzepnięcia IX (osoczopochodnego i/lub rekombinowanego); postępowanie znak: ZZP-02/19

Osoba prowadząca postępowanie: Marcin Górski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 22.01.2019 r. pod numerem: 2019/S 015-030752

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList

Wybór najkorzystniejszej oferty wykonawczej ZZP-02/19/I

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.04.24
Rozmiar pliku 81,62 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wybór najkorzystniejszej oferty wykonawczej ZZP-02/19/II

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.05.10
Rozmiar pliku 92,91 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wybór najkorzystniejszej oferty wykonawczej ZZP-02/19/III

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.07.11
Rozmiar pliku 93,14 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wybór najkorzystniejszej oferty wykonawczej ZZP-02/19/IV

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.10.08
Rozmiar pliku 83,12 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wybór najkorzystniejszej oferty wykonawczej ZZP-02/19/V

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2020.01.22
Rozmiar pliku 91,64 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wybór najkorzystniejszej oferty wykonawczej ZZP-02/19/VI

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2020.03.12
Rozmiar pliku 99,83 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wybór najkorzystniejszej oferty wykonawczej ZZP-02/19/VII

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2020.10.13
Rozmiar pliku 371,53 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content