Znak postępowania ZZP-44/19
Data zamieszczenia 15.03.2019

Zawarcie umowy ramowej w sprawie świadczenia usług gastronomiczno – hotelarskich w latach 2019÷2021; postępowanie znak: ZZP-44/19

Osoba prowadząca postępowanie: Marcin Górski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 14.03.2019 r. pod numerem: 2019/S 052-119814

przekierowanie na Platformę

Wybór najkorzystniejszej oferty wykonawczej ZZP-44/19/1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.06.17
Rozmiar pliku 110,43 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wybór najkorzystniejszej oferty wykonawczej ZZP-44/19/2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.09.26
Rozmiar pliku 126,12 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wybór najkorzystniejszej oferty wykonawczej ZZP-44/19/3

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.10.14
Rozmiar pliku 86,15 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wybór najkkorzystniejszej oferty wykonawczej ZZP-44/19/4

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.11.08
Rozmiar pliku 121,78 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wynik postępowania ZZP-44/19/5

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.12.17
Rozmiar pliku 117,36 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wybór najorzystniejszej oferty wykonawczej ZZP-44/19/6

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.12.24
Rozmiar pliku 133,82 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wybór najkorzystniejszej oferty wykonawczej ZZP-44/19/7

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2020.02.21
Rozmiar pliku 141,82 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content