Znak postępowania ZZP.ZP.411.47.2023
Data zamieszczenia 03.03.2023

Zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii o charakterze informacyjno-edukacyjno- promocyjnymna rzecz profilaktyki przeciwnowotworowej i kształtowania postaw prozdrowotnych dla kampanii społecznej Planuję Długie Życie w wybranych mediach ogólnopolskich – w internecie, w kinach i na nośnikach promocji OOH. Części: 1÷2; postępowanie znak: ZZP.ZP.411.47.2023

Osoby prowadzące postępowanie: Kamila Pierzchała, Marcin Górski
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 03.03.2023 r. pod numerem: 2023/S 045-129915

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content