Znak postępowania ZZP-173/17
Data zamieszczenia 09.10.2017
Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-173/17 z dnia 09-10-2017
Przedmiot zamówienia: ZAKUP WYROBÓW MEDYCZNYCH DO DIAGNOSTYKI MOLEKULARNEJ Z DOSTAWĄ DO MAGAZYNU DEPOZYTOWEGO, Części 1÷6
Dane kontaktowe: Paulina Janiszewska, Bartłomiej Kowalski, faks: +48 22 8833513
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, dnia 07 /10 /2017 r., Nr 2017/S 139-395552
Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.13
Rozmiar pliku 186,27 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.25
Rozmiar pliku 263,02 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

wzór umowy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.25
Rozmiar pliku 116,45 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.25
Rozmiar pliku 158,06 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.25
Rozmiar pliku 71,96 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski dokument Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.25
Rozmiar pliku 182,01 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

wzór umowy bezpośredni odbiorca dotyczy cześći 6

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.02
Rozmiar pliku 86,33 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

aktulany wzór oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.02
Rozmiar pliku 158,46 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.10.25
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.10.25
Rozmiar pliku 166,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski dokument Zamóweinia

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.10.13
Rozmiar pliku 190,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

nowy druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.11.02
Rozmiar pliku 169,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Informacje

zmiany do SIWZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.13
Rozmiar pliku 802,84 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

zmiany do SIWZ_2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.02
Rozmiar pliku 816,54 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

sprostowanie ogłoszenia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.02
Rozmiar pliku 73,63 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

zmiana do SIWZ_3

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.09
Rozmiar pliku 806,84 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

sprostowanie ogłoszenia II

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.09
Rozmiar pliku 70,29 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

odpowiedź na pytania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.02
Rozmiar pliku 860,73 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

odpowiedź na pytania II

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.09 13:25:52
Rozmiar pliku 833,74 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Protokół z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.20 13:34:23
Rozmiar pliku 54,72 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.12.01 09:37:02
Rozmiar pliku 84,22 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content