Znak postępowania ZZP-240/17
Data zamieszczenia 01.12.2017

ZAKUP WYROBÓW MEDYCZNYCH DO DIAGNOSTYKI MOLEKULARNEJ Z DOSTAWĄ DO MAGAZYNU DEPOZYTOWEGO, Części 1÷2

Dane kontaktowe: Paulina Janiszewska, Bartłomiej Kowalski

faks: +48 22 8833513

Adres e-mail: p.janiszewska@zzpprzymz.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 01/12/2017 r., Nr 2017/S 231-481176

 

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.12.01
Rozmiar pliku 129,29 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.12.01
Rozmiar pliku 223,02 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór umowy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.12.01
Rozmiar pliku 116,45 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.12.01
Rozmiar pliku 72,16 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zmówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.12.01
Rozmiar pliku 182,75 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Wzór oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.12.01
Rozmiar pliku 130,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.12.01
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zmówienia

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.12.01
Rozmiar pliku 190,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

nowy druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.12.08
Rozmiar pliku 130,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Zmiany do SIWZ

zmiany do SIWZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.12.08
Rozmiar pliku 841,93 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

nowy druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.12.08
Rozmiar pliku 130,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Poprawny wzór umowy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.12.08
Rozmiar pliku 116,53 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Protokół z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.12.14 12:11:12
Rozmiar pliku 39,42 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogłoszenie o wyborze oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.12.18 12:07:42
Rozmiar pliku 71,92 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content