Znak postępowania ZZP-141/17
Data zamieszczenia 07.07.2017
Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-141/17 z dnia 07-07-2017
Przedmiot zamówienia: ZAKUP WYROBÓW MEDYCZNYCH DO DIAGNOSTYKI MOLEKULARNEJ Części 1÷3
Dane kontaktowe: Paulina Janiszewska, Bartłomiej Kowalski, faks: +48 22 8833513
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 07/07/2017 r., Nr 2017/S 128- 260623
Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.07.07
Rozmiar pliku 136,35 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.07.07
Rozmiar pliku 232,15 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.07.07
Rozmiar pliku 71,98 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski dokument Zamóweinia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.07.07
Rozmiar pliku 181,60 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

druk oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.07.07
Rozmiar pliku 124,45 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

wzór umowy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.07.07
Rozmiar pliku 97,54 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Jednolity Europejski dokument Zamóweinia

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.07.07
Rozmiar pliku 189,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.07.07
Rozmiar pliku 121,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Informacje

protokół z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.07.24
Rozmiar pliku 54,19 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu_termin

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.07.17
Rozmiar pliku 43,94 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Wyniki postępowania

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.10
Rozmiar pliku 184,41 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content