Znak postępowania ZZP.ZP.411.111.2023
Data zamieszczenia 28.06.2023

Zakup szczepionek do zabezpieczenia dzieci urodzonych przez matki zakażone wirusem HIV. Części: 1÷7. Postępowanie znak: ZZP.ZP.411.111.2023

Osoby prowadzące postępowanie: Bartłomiej Kowalski, Karolina Wójt
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.06.2023 r. pod numerem: 2023/BZP 00280173/01

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content