Znak postępowania ZZP.ZP.411.94.2023
Data zamieszczenia 07.06.2023

Zakup szczepionek do zabezpieczenia dzieci urodzonych przez matki zakażone wirusem HIV. Części: 1÷11.

Postępowanie znak: ZZP.ZP.411.94.2023

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.06.2023 r. pod numerem: 2023/BZP 00252609/01

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content