Znak postępowania ZZP-67/20
Data zamieszczenia 09.03.2020

Zakup specjalistycznych samochodów do transportu krwi i jej składników dla RCKiK w Warszawie (1 pojazd) oraz Wrocławiu (1 pojazd). Części 1÷2.. Postępowanie znak: ZZP-67/20

Osoba prowadząca postępowanie: Bartłomiej Kowalski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 09.03.2020 r. pod numerem: 2020/S 048-113167

przekierowanie na Platformę

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content