Znak postępowania ZZP-38/19
Data zamieszczenia 27.02.2019

Zakup specjalistycznych samochodów do transportu krwi i jej składników dla RCKiK w Poznaniu (2 pojazdy) oraz we Wrocławiu (1 pojazd). Części 1÷2.

Osoba prowadząca postępowanie: Bartłomiej Kowalski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 27.02.2019 r. pod numerem: 2019/S 041-092579

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content