Znak postępowania ZZP-68/20
Data zamieszczenia 24.04.2020

Zakup specjalistycznych samochodów do transportu krwi i jej składników dla RCKiK w Kaliszu (1 pojazd) oraz Zielonej Górze (1 pojazd). Części 1÷2. Postępowanie znak: ZZP-68/20

Osoba prowadząca postępowanie: Bartłomiej Kowalski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 24.04.2020 r. pod numerem: 2020/S 081-190419

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content