Znak postępowania ZZP-52/17
Data zamieszczenia 30.03.2017
Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-52/17 z dnia 30-03-2017
Przedmiot zamówienia: Zakup specjalistycznych samochodów do transportu krwi i jej składników. Części 1÷2
Dane kontaktowe: Bartłomiej Kowalski, Marcin Górski faks: 22 883 35 13
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 30/03/2017 r., Nr ogłoszenia: 2017/S 063-117924
Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.03.30
Rozmiar pliku 122,80 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.03.30
Rozmiar pliku 270,68 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Załącznik nr 1 do SOPZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.03.30
Rozmiar pliku 510,63 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.03.30
Rozmiar pliku 117,45 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - załącznik nr 5 do SIWZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.03.30
Rozmiar pliku 406,78 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty - załącznik nr 4 do SIWZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.03.30
Rozmiar pliku 444,04 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogólne warunki umowy - załącznik nr 3 do SIWZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.03.30
Rozmiar pliku 308,83 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (RCKiK Szczecin) - załącznik nr 2 do SIWZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.03.30
Rozmiar pliku 148,13 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (RCKiK Kraków) - załącznik nr 1 do SIWZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.03.30
Rozmiar pliku 145,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.03.30
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.03.30
Rozmiar pliku 189,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.03.30
Rozmiar pliku 331,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Informacje

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.04.11
Rozmiar pliku 70,79 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Wyniki postępowania

Unieważnienie postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.04.21
Rozmiar pliku 84,15 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content