Znak postępowania ZZP-49/18
Data zamieszczenia 30.03.2018

Zakup specjalistycznego samochodu osobowo-dostawczego do transportu krwi i jej składników dla RCKiK w Szczecinie

Dane kontaktowe: Bartłomiej Kowalski, Marcin Górski
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: b.kowalski@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 30/03/2018 r., pod numerem: 2018/S 063-139383

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.03.30
Rozmiar pliku 117,19 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.03.30
Rozmiar pliku 273,10 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.11
Rozmiar pliku 70,52 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.16
Rozmiar pliku 70,52 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Ogólne warunki umowy - załącznik nr 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.03.30
Rozmiar pliku 359,65 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty - załącznik nr 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.03.30
Rozmiar pliku 352,69 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - załącznik nr 3

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.03.30
Rozmiar pliku 403,68 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 4

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.03.30
Rozmiar pliku 117,10 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Aktualne Ogólne warunki umowy - załącznik nr 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.11
Rozmiar pliku 359,55 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Aktualny Druk oferty - załącznik nr 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.11
Rozmiar pliku 354,84 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.03.30
Rozmiar pliku 233,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.03.30
Rozmiar pliku 190,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.03.30
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Aktualny Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.04.11
Rozmiar pliku 235,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Odpowiedzi na pytania

ZZP.ZP.49/18.224.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.11
Rozmiar pliku 269,05 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP.ZP.49/18.238.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.16
Rozmiar pliku 250,80 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.24
Rozmiar pliku 80,82 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.07
Rozmiar pliku 113,75 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.05
Rozmiar pliku 106,48 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content