Znak postępowania ZZP-123/17
Data zamieszczenia 16.06.2017
Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-123/17 z dnia 16-06-2017
Przedmiot zamówienia: Zakup specjalistycznego samochodu ekipowego do transportu krwi i jej składników
Dane kontaktowe: Bartłomiej Kowalski, Marcin Górski, faks: +48 22 8833513
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 15.06.2017 r., Nr ogłoszenia: 2017/S 113-227269
Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.06.16
Rozmiar pliku 111,69 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.06.16
Rozmiar pliku 203,03 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.06.16
Rozmiar pliku 100,72 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Załącznik nr 1 do SOPZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.06.16
Rozmiar pliku 510,63 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogólne warunki umowy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.06.16
Rozmiar pliku 105,29 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.06.16
Rozmiar pliku 160,70 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.06.16
Rozmiar pliku 71,21 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Aktualny załącznik nr 3 do OFERTY

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.06.26
Rozmiar pliku 40,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór Oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.06.16
Rozmiar pliku 230,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.06.16
Rozmiar pliku 189,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.06.16
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Informacje

Protokół z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.06.29
Rozmiar pliku 78,09 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Wyniki postępowania

Unieważnienie postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.07.05
Rozmiar pliku 49,12 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content