Znak postępowania ZZP.ZP.411.85.2023
Data zamieszczenia 12.06.2023

Zakup rękawiczek jednorazowych nitrylowych

Postępowanie znak: ZZP.ZP.411.85.2023

Osoby prowadzące postępowanie: Anna Siedlecka – Przybyszewska, Joanna Henkelmann

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 12.06.2023 r. pod numerem: 2023/S 111-349535

przekierowanie na platformę zakupową

 

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content