Znak postępowania ZZP.ZP.411.148.2023
Data zamieszczenia 29.09.2023

Zakup rękawiczek jednorazowych nitrylowych Postępowanie znak: ZZP.ZP.411.148.2023

Osoby prowadzące postępowanie: Anna Siedlecka – Przybyszewska, Joanna Henkelmann

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 29.09.2023 r. pod numerem: 2023/S 188-585672

przekierowanie na platformę zakupową

 

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content