Znak postępowania ZZP.ZP.411.114.2022
Data zamieszczenia 12.10.2022

Zakup mobilnych punktów pobierania krwi na bazie autobusów dla RCKiK w Radomiu (1 pojazd), Kaliszu (1 pojazd) i Słupsku (1 pojazd) Części 1÷3. Postępowanie znak: ZZP.ZP.411.114.2022

Osoby prowadzące postępowanie:  Bartłomiej Kowalski, Marcin Górski
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 12.10.2022 r. pod numerem: 2022/S 197-558565

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content