Znak postępowania ZZP-192/21
Data zamieszczenia 05.01.2022

Zakup mobilnych punktów pobierania krwi na bazie autobusów dla RCKiK w Radomiu (1 pojazd), Kaliszu (1 pojazd) i Słupsku (1 pojazd) Części 1÷3. Postępowanie znak: ZZP-192/21

Osoby prowadzące postępowanie:  Bartłomiej Kowalski, Marcin Górski
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 05.01.2022 r. pod numerem: 2022/S 003-004453

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content