Znak postępowania ZZP-191/21
Data zamieszczenia 05.01.2022

Zakup mobilnych punktów pobierania krwi na bazie autobusów dla RCKiK w Olsztynie (1 pojazd) i Raciborzu (1 pojazd). Części 1÷2. Postępowanie znak: ZZP-191/21

Osoby prowadzące postępowanie:  Bartłomiej Kowalski, Marcin Górski
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 05.01.2022 r. pod numerem: 2022/S 003-004421

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content