Znak postępowania ZZP-121/18
Data zamieszczenia 12.06.2018

Zakup leku antyretrowirusowego Raltegravir. Postępowanie znak: ZZP-121/18

Dane kontaktowe: Paulina Janiszewska
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: p.janiszewska@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia: 12.06.2018 r.,pod numerem: 571642-N-2018

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.12
Rozmiar pliku 73,73 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.12
Rozmiar pliku 195,44 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

wzór umowy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.12
Rozmiar pliku 126,29 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.12
Rozmiar pliku 149,91 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.12
Rozmiar pliku 71,68 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.06.12
Rozmiar pliku 137,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.06.12
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.19
Rozmiar pliku 49,81 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.20
Rozmiar pliku 59,05 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.27
Rozmiar pliku 41,32 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content