Znak postępowania ZZP-82/21
Data zamieszczenia 17.05.2021

Zakup leku antyretrowirusowego Lopinavir/Ritonavir. Postępowanie znak: ZZP-82/21

Osoba prowadząca postępowanie: Paulina Janiszewska

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 17.05.2021 r. pod numerem: 2021/S 094-246470

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content