Znak postępowania ZZP-118/18
Data zamieszczenia 12.06.2018

Zakup leku antyretrowirusowego Elvitegravir/Cobicistat/Emtricitabine/Tenofovir Disoproxil. Postępowanie znak: ZZP-118/18

Dane kontaktowe: Joanna Henkelmann, Bartłomiej Kowalski
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: j.henkelmann@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia: 12/06/2018 roku pod numerem: 571539-N-2018

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.12
Rozmiar pliku 147,13 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.12
Rozmiar pliku 177,44 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia/ pdf w całości

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.13
Rozmiar pliku 196,19 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Wzór umowy - załącznik nr 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.12
Rozmiar pliku 126,29 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty - załącznik nr 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.12
Rozmiar pliku 151,23 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 3

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.12
Rozmiar pliku 72,77 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.06.12
Rozmiar pliku 138,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.06.12
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja

Format pliku Inny plik
Data publikacji 2018.06.13
Rozmiar pliku 4,29 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

odpowiedź na pytanie

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.14
Rozmiar pliku 833,58 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Unieważnienie postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.19
Rozmiar pliku 55,06 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.01.04
Rozmiar pliku 348,61 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content