Znak postępowania ZZP- 97/18
Data zamieszczenia 23.05.2018

Zakup leku antyretrowirusowego Darunavir, znak postępowania: ZZP- 97/18

Dane kontaktowe: Joanna Henkelmann
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: j.henkelmann@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 23.05.2018 r., pod numerem: 2018/S 096-218404

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.23
Rozmiar pliku 124,55 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.23
Rozmiar pliku 212,49 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Sprostowanie do ogłoszenia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.04
Rozmiar pliku 87,79 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Sprostowanie do ogłoszenia z dnia 11.06.2018 r.

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.11
Rozmiar pliku 93,33 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Wzór umowy - załącznik nr 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.23
Rozmiar pliku 126,36 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty - załącznik nr 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.23
Rozmiar pliku 127,60 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - załącznik nr 3

Format pliku Plik XML
Data publikacji 2018.05.23
Rozmiar pliku 119,74 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 4

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.23
Rozmiar pliku 71,82 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Nowy aktualny druk oferty z dnia 11.06.2018 r.

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.11
Rozmiar pliku 126,77 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Nowy aktualny Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Inny plik
Data publikacji 2018.06.11
Rozmiar pliku 119,74 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.05.23
Rozmiar pliku 112,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.05.23
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Nowy aktualny druk oferty z dnia 11.06.2018 r.

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.06.11
Rozmiar pliku 111,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Format pliku Inny plik
Data publikacji
Rozmiar pliku
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Odpowiedzi z dnia 30.05.2018 r.

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.30
Rozmiar pliku 858,58 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Uzupełnienie odpowiedzi z dnia 30.05.2018 r.

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.30
Rozmiar pliku 200,89 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Odpowiedź 2 z dnia 04.06.2018

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.04
Rozmiar pliku 840,96 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Zmiany do SIWZ 11.06.2018 r.

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.11
Rozmiar pliku 894,08 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert 27.06.2018 r.

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.27
Rozmiar pliku 69,57 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.03
Rozmiar pliku 96,91 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.12.28
Rozmiar pliku 111,89 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content