Znak postępowania ZZP-95/18
Data zamieszczenia 23.05.2018

Zakup leku antyretrowirusowego Abacavir/Lamivudine , Postępowanie znak: ZZP-95/18

Dane kontaktowe: Paulina Janiszewska
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: p.janiszewska@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 23/05/2018 r., pod numerem: 2018/S 096-218475

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.23
Rozmiar pliku 124,83 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.23
Rozmiar pliku 230,35 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

sprostowanie ogłoszenia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.04
Rozmiar pliku 72,08 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

sprostowanie ogłoszenia_II

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.11
Rozmiar pliku 102,71 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

wzór umowy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.23
Rozmiar pliku 126,29 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.23
Rozmiar pliku 128,23 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Plik XML
Data publikacji 2018.05.23
Rozmiar pliku 119,57 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.23
Rozmiar pliku 70,75 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

NOWY druk oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.11
Rozmiar pliku 128,27 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

NOWY Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Inny plik
Data publikacji 2018.06.11
Rozmiar pliku 119,57 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.05.23
Rozmiar pliku 113,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Plik XML
Data publikacji 2018.05.23
Rozmiar pliku 119,57 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.05.23
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

NOWY druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.06.11
Rozmiar pliku 113,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

NOWY Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Inny plik
Data publikacji 2018.06.11
Rozmiar pliku 119,57 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

odpowiedź na pytania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.30
Rozmiar pliku 888,70 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

odpowiedź na pytania, zmiany SWIZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.04
Rozmiar pliku 840,60 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZMIANY do SIWZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.11
Rozmiar pliku 885,25 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.27
Rozmiar pliku 79,25 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.02
Rozmiar pliku 60,84 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ogłoszenie o udzieleniu zamowienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.12.13 11:17:35
Rozmiar pliku 138,24 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content