Znak postępowania ZZP-94/18
Data zamieszczenia 16.05.2018

Zakup leku antyretrowirusowego Abacavir/Lamivudine. Postępowanie znak: ZZP-94/18.

Dane kontaktowe: Bartłomiej Kowalski
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: b.kowalski@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia: 16/05/2018 roku pod numerem: 558166-N-2018

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.16
Rozmiar pliku 120,38 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.16
Rozmiar pliku 249,83 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Wzór umowy - załącznik nr 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.16
Rozmiar pliku 251,74 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty - załącznik nr 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.16
Rozmiar pliku 275,13 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 3

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.16
Rozmiar pliku 117,75 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.05.16
Rozmiar pliku 134,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.05.16
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Informacja o zmianie SIWZ

ZZP.ZP.94/18.337.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.17
Rozmiar pliku 183,85 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Odpowiedzi na pytania

ZZP.ZP.94/18.343.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.21
Rozmiar pliku 272,57 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP.ZP.94/18.344.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.22
Rozmiar pliku 313,28 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.24
Rozmiar pliku 78,70 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.30
Rozmiar pliku 122,36 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.06.27
Rozmiar pliku 77,63 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content