Znak postępowania ZZP.ZP.411.161.2023
Data zamieszczenia 13.10.2023

Zakup leków DAA. Części 1÷3.

Postępowanie znak: ZZP.ZP.411.161.2023

Osoby prowadzące postępowanie: Joanna Henkelmann, Bartłomiej Kowalski
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 13.10.2023 r. pod numerem: 2023/S 198-619530.

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content