Znak postępowania ZZP-07/18
Data zamieszczenia 09.01.2018

Zakup leków antyretrowirusowych z dostawą do magazynu depozytowego. Części 1÷2. Postępowanie znak: ZZP-07/18

Dane kontaktowe: Bartłomiej Kowalski, Paulina Janiszewska
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: b.kowalski@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 09/01/2018 r.,Nr 2018/S 005-006617

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.09
Rozmiar pliku 136,01 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.09
Rozmiar pliku 268,03 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Wzór umowy - załącznik nr. 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.09
Rozmiar pliku 255,08 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty - załącznik nr. 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.09
Rozmiar pliku 193,30 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - załącznik nr. 3

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.09
Rozmiar pliku 418,67 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr. 4

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.09
Rozmiar pliku 117,67 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.01.09
Rozmiar pliku 117,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

JEDZ

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.01.09
Rozmiar pliku 190,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.01.09
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Odpowiedzi na pytania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.12
Rozmiar pliku 291,52 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.22
Rozmiar pliku 76,01 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.01.23
Rozmiar pliku 199,43 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.02.19
Rozmiar pliku 126,64 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content