Znak postępowania ZZP.ZP.411.169.2022
Data zamieszczenia 14.11.2022

Zakup leków antyretrowirusowych. Postępowanie znak: ZZP.ZP.411.169.2022

Osoby prowadzące postępowanie: Karolina Wójt, Bartłomiej Kowalski.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 14.11.2022 pod numerem: 2022/S 219-628721.

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content