Znak postępowania ZZP.ZP.411.165.2023
Data zamieszczenia 23.10.2023

Zakup leków antyretrowirusowych; Części 1-4; post. znak: ZZP.ZP.411.165.2023

Osoby prowadzące postępowanie: Karolina Wójt, Paulina Wrzosek, Joanna Henkelmann
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 23.10.2023 r. pod numerem: 2023/S 204-642262

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content