Znak postępowania ZZP-80/20
Data zamieszczenia 16.03.2020

Zakup leków antyretrowirusowych. Części: 1÷9, Postępowanie znak: ZZP-80/20

Osoba prowadząca postępowanie: Paulina Janiszewska

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 16.03.2020 r. pod numerem: 2020/S 053-125545

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content