Znak postępowania ZZP-173/18
Data zamieszczenia 14.09.2018

Zakup leków antyretrowirusowych. Części 1÷9. Postępowanie znak: ZZP-173/18

Dane kontaktowe: Paulina Janiszewska
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: p.janiszewska@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 14/09/2018., pod numerem:2018/S 177-400667

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.14
Rozmiar pliku 301,37 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.14
Rozmiar pliku 259,59 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Wzór umowy - załącznik nr 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.14
Rozmiar pliku 171,46 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty - załącznik nr 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.14
Rozmiar pliku 189,59 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - załącznik nr 3

Format pliku Plik XML
Data publikacji 2018.09.14
Rozmiar pliku 130,13 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 4

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.14
Rozmiar pliku 104,64 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Aktualny druk oferty z dnia 20.09.2018

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.20
Rozmiar pliku 189,60 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Aktualne oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej z dnia 20.09.2018

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.20
Rozmiar pliku 104,43 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Aktualny druk oferty z dnia 21.09.2018

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.21
Rozmiar pliku 160,74 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.09.14
Rozmiar pliku 184,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.09.14
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

aktualny druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.09.20
Rozmiar pliku 184,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

aktualne oświadczenie wykonowacy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.09.20
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Aktualny druk oferty z dnia 21.09.2018

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.09.21
Rozmiar pliku 180,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

odpowiedź na pytania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.20 09:46:45
Rozmiar pliku 909,88 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Zmiany do SIWZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.20 11:31:45
Rozmiar pliku 908,62 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

odpowiedź na pytania II

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.21 11:54:21
Rozmiar pliku 875,14 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.26 12:52:56
Rozmiar pliku 98,75 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.17
Rozmiar pliku 126,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.12.17 09:04:01
Rozmiar pliku 278,75 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content