Znak postępowania ZZP-45/21
Data zamieszczenia 10.03.2021

Zakup leków antyretrowirusowych. Części: 1÷8. Postępowanie znak: ZZP-45/21

Osoba prowadząca postępowanie: Paulina Janiszewska

Telefon kontaktowy: +48 729054221 (w godzinach od 8.00 do 16.00)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 10.03.2021 r. pod numerem: 2021/S 048-120033

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content