Znak postępowania ZZP-118/20
Data zamieszczenia 28.04.2020

Zakup leków antyretrowirusowych. Części: 1÷8. Postępowanie znak ZZP-118/20

Osoba prowadząca postępowanie: Bartłomiej Kowalski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 28.04.2020 r. pod numerem: 2020/S 083-195484

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content