Znak postępowania ZZP-72/21
Data zamieszczenia 04.05.2021

Zakup leków antyretrowirusowych. Części 1÷7. Postępowanie znak: ZZP-72/21

Osoba prowadząca postępowanie: Bartłomiej Kowalski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 04.05.2021 r. pod numerem: 2021/S 086-221852

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.