Znak postępowania ZZP-213/19
Data zamieszczenia 21.11.2019

Zakup leków antyretrowirusowych. Części: 1÷7. Postępowanie znak: ZZP-213/19

Osoba prowadząca postępowanie: Paulina Janiszewska

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 20.11.2019 r. pod numerem: 2019/S 224-549062

przekierowanie na Platformę

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content