Znak postępowania ZZP.ZP.411.61.2024
Data zamieszczenia 04.04.2024

Zakup leków antyretrowirusowych. Części 1÷4. Postępowanie znak: ZZP.ZP.411.61.2024

Osoby prowadzące postępowanie: Bartłomiej Kowalski, Karolina Wójt
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 04.04.2024 r.  pod numerem: 199789-2024 – Procedura konkurencyjna

przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content