Znak postępowania ZZP.411.61.2022
Data zamieszczenia 11.05.2022

Zakup leków antyretrowirusowych. Części: 1÷4. Postępowanie znak: ZZP.411.61.2022

Osoby prowadzące postępowanie:  Bartłomiej Kowalski, Marcin Górski
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 11.05.2022 r. pod numerem: 2022/S 091-249764

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content