Znak postępowania ZZP-07/22
Data zamieszczenia 11.02.2022

Zakup leków antyretrowirusowych. Części: 1÷4. Postępowanie znak: ZZP-07/22

Osoby prowadzące postępowanie:  Bartłomiej Kowalski, Marcin Górski
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 11.02.2022 r. pod numerem: 2022/S 030-074096

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content