Znak postępowania ZZP.ZP.411.105.2023
Data zamieszczenia 07.07.2023

Zakup leków antyretrowirusowych. Części 1÷3. Postępowanie znak: ZZP.ZP.411.105.2023

Osoby prowadzące postępowanie: Karolina Wójt, Bartłomiej Kowalski
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 07.07.2023 r. pod numerem: 2023/S 129-411693

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content