Znak postępowania ZZP-163/18
Data zamieszczenia 06.08.2018

Zakup leków antyretrowirusowych. Części 1÷3. Postępowanie znak: ZZP-163/18

Dane kontaktowe: Bartłomiej Kowalski, Joanna Henkelmann
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: b.kowalski@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 04/08/2018 roku pod numerem: 2018/S 149-340620

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.08.06
Rozmiar pliku 163,34 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.08.06
Rozmiar pliku 341,45 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.08.10
Rozmiar pliku 75,72 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Wzór umowy - dostawa do bezpośredniego odbiorcy - załącznik nr 1a

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.08.06
Rozmiar pliku 217,63 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór umowy - dostawa do magazynu depozytowego- załącznik nr 1b

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.08.06
Rozmiar pliku 255,05 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty - załącznik nr 3

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.08.06
Rozmiar pliku 228,60 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - załącznik nr 4

Format pliku Plik XML
Data publikacji 2018.08.06
Rozmiar pliku 129,93 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Rozdzielnik - załącznik nr 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.08.06
Rozmiar pliku 330,55 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 5

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.08.06
Rozmiar pliku 117,04 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.08.06
Rozmiar pliku 133,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.08.06
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP.ZP.163/18.623.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.08.10
Rozmiar pliku 249,04 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP.ZP.163/18.628.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.08.14
Rozmiar pliku 233,46 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.08.27
Rozmiar pliku 60,42 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert 27.08.2018 r.

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.08.28
Rozmiar pliku 61,53 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.11
Rozmiar pliku 125,39 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.28
Rozmiar pliku 157,74 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content