Znak postępowania ZZP-36/20
Data zamieszczenia 07.01.2020

Zakup leków antyretrowirusowych. Części: 1÷2. Postępowanie znak: ZZP-36/20

Osoba prowadząca postępowanie: Paulina Janiszewska

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 07.01.2020 r. pod numerem: 2020/S 004-004286

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content