Znak postępowania ZZP-204/19
Data zamieszczenia 18.10.2019

Zakup leków antyretrowirusowych. Części: 1÷2. Postępowanie znak: ZZP-204/19

Osoba prowadząca postępowanie: Bartłomiej Kowalski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 18.10.2019 r. pod numerem: 2019/S 202-490793

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content